26.06.2018 ավագանու որոշմամբ համայնքային սեփականություն հանդիսացող օտարվող կամ աճուրդային կարգով տրամադրվող հողամասեր

30.07.2018

Սույն փաստաթղթում ներկայացված են 26.06.2018 թվականի Գավառ համայնքի ավագանու համապատասխան որոշումներով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օտարման կամ օգտագործման տրամադրվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատեսքերը:

Օտարումների մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է հաշվետվություններ բաժնում: