Տեղեկացում՝ վարձակալական հողատեսքեր ունեցող քաղաքացիներին

22.08.2018

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

   Գավառ համայնքում գյուղնշանակության վարձակալական հողատեսքեր ունեցող ֆիզիկական անձանց տեղեկացվում է, որ ներկայանան քաղաքապետարան՝ ճշտելու ապառքների  չափերը և մարեն գոյացած պարտքերը: Վճարումները չկատարելու դեպքում՝  գումարը կբռնագանձվի օրենքով սահմանված կարգով: 

 Գավառի քաղաքապետարան