ՀՐԱՄԱՆ 1

04.05.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 1
  16.02.2015թ.                                                                                                                        ք. Գավառ

 ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

             Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1 կետի ա/ ենթակետով
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 
1.     2015թ. փետրվարի 16-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Արմինե Մելիքյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից /հիմք` անձնական դիմումը/:
2.    Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` կատարել Ա. Մելիքյանի վերջնահաշվարկը: 

                Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան