ՀՐԱՄԱՆ 10

05.08.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 10  
ԼԵՎԻԿ ՌԱՓՅԱՆԻՆ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
           20.07.2015թ.                                                                                              ք. Գավառ
        Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ ՀՀ օրենքի 33 հոդվածի 1 կետի ժգ/ ենթակետի պահանջով
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
      1. 2015 թվականի հուլիսի 22-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Լևիկ Ռափյանին ազատել աշխատանքից:  
      2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` սահմանված կարգով կատարել Լ. Ռափյանի վերջնահաշվարկը:  
      3.   Հրամանը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:  

Աշխատակազմի քարտուղար`             Կ. Մանուկյան