ՀՐԱՄԱՆ 30 - ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 30

 

ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

09.11.2018                                                                                           ք. Գավառ  

             Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Խաչատրյանին նոյեմբերի 12-ից տրամադրել 2017թ. չօգտագործած արձակուրդի 12 աշխատանքային օրը և 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 3  աշխատանքային օրը   /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ս. Խաչատրյանի  ³ß˳ï³ÝùÇ վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 03-ն է: 
  3. Ս. Խաչատրյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում նրա պարտականությունները վերապահել իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Տ. Բրսիկյանին:
  4.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ