ՀՐԱՄԱՆ 31 - ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 31

 

ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

09.11.2018                                                                                           ք. Գավառ  

             Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի հավաքարար Արևիկ Հովհանյանին նոյեմբերի 12-ից տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 15  աշխատանքային օրը   /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Հովհանիյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 03-ն է: 
  3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ