ՀՐԱՄԱՆ 32 - ԽԱՉԱՆՈՒՇ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 32

29.11.2018թ.                                                                                    ù. ¶³í³é

ԽԱՉԱՆՈՒՇ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի պահակ Խ. Մկրտչյանին դեկտեմբերի 03-ից տրամադրել 2018 հերթական արձակուրդի մի մասը` 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2. Խ. Մկրտչյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրը:     
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ