ՀՐԱՄԱՆ 33 - ՄԿՐՏԻՉ ՔՈԼՈԶՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2018

 

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 33

30.11.2018թ.                                                                                   

ՄԿՐՏԻՉ ՔՈԼՈԶՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի օպերատոր Մ. Քոլոզյանին դեկտեմբերի 03-ից տրամադրել 2018 հերթական արձակուրդի մի մասը` 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2. Մ. Քոլոզյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրը:     
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ