ՀՐԱՄԱՆ 36 - Մ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17.01.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 36

 14.12.2018թ.                                                                                          ք. Գավառ 

Մ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2018թ. դեկտեմբերի 17-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մկրտիչ Մանուկյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդից 10 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Մ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը՝ հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրն է:    
  3. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ