ՀՐԱՄԱՆ 37 - ԱՐՏԱՎԱԶ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17.01.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 37

17.12.2018թ.                                                                                     ù. ¶³í³é

ԱՐՏԱՎԱԶ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1. մասի ա/ ենթակետով,  

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Ս/թ դեկտեմբերի 18-ից Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արտավազդ Բոշյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից /հիմք՝ անձնական դիմումը/:
  2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ