ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 38 - ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17.01.2019

  ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 38

 ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17.12.2018թ.                                                                                      ù. ¶³í³é

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1 կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

Ðð²Ø²ÚàôØ ºØ

  1. Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված Արտավազդ Գերասիմի Բոշյանին 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ից նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 2.3- 16/ պաշտոնում:
  2. Ա. Բոշյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան