ՀՐԱՄԱՆ 11

05.08.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ՀՐԱՄԱՆ 11
27.06.2015թ.   ք. Գավառ                                                                             ՏԻԳՐԱՆ ԲՐՍԻԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1.     2015թ. հուլիսի 29-ից Գավառի քաղաքապետարանի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Տիգրան Բրսիկյանին տրամադրել 2015թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
2.    Տ. Բրսիկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` 2015թ.  սեպտեմբերի 1-ն է:  
3.     Տ. Բրսիկյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Խաչատրյանին:    
4.    Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

 Աշխատակազմի քարտուղար` Կ. Մանուկյան