2019թ. - ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 1- ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30.01.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 1

08.01.2019թ.                                                                                                  ք. Գավառ

  ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

         Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին  մասի գ) կետով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ /պաշտոնի ծածկագիր` 3.1-8/ Սյուզաննա Մելքոնյանին շնորհել 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան:  

2.  Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:  

Աշխատակազմի քարտուղար՝              Կ. Մանուկյան