2018 թ. ՀՐԱՄԱՆ N 1-Ա - ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

ՀՐԱՄԱՆ

08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 1-Ա

 ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին'' Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 8-րդ հոդվածի 1. մասի բ/ կետով և 3 մասով, հրամայում եմ

1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Վարսենիկ Խաչատրյանին /պաշտոնի ծածկագիր 2.3- 15/ շնորհել Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից;

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                               Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ