ՀՐԱՄԱՆ 25 - . ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

18.12.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 25

 27.09.2018թ.                                                                                          ք. Գավառ 

Մ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2018թ. հոկտեմբերի 01-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մկրտիչ Մանուկյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդից 10 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Մ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ  հոկտեմբերի 15-ն է:  
  3. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ