ՀՐԱՄԱՆ 26 - ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 26

03.10.2018թ.                                                                        

ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի վարորդ Մկրտիչ Չանդոյանին հոկտեմբերի 04-ից տրամադրել 2018 հերթական արձակուրդի մի մասը` 17 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Մ. Չանդոյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հոկտեմբերի 27-ն է:    
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ