ՀՐԱՄԱՆ 27 - ԱՆԱՀԻՏ ԲՈՒԴՈՒՄՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 27

30.10.2018թ.                                                                                

ԱՆԱՀԻՏ ԲՈՒԴՈՒՄՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի համակարգչային օպերատոր Անահիտ Բուդումյանին նոյեմբերի 01-ից տրամադրել 2018 հերթական արձակուրդի մի մասը` 12 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Ա. Բուդումյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ նոյեմբերի 16-ն է:   
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ