ՀՐԱՄԱՆ 29 - ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 29

05.11.2018թ.                                                                                

ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի պահակ Մ. Գրիգորյանին նոյեմբերի 07-ից տրամադրել 2018 հերթական արձակուրդի մի մասը` 10 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Մ. Գրիգորյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ նոյեմբերի 21-ն է:   
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ