Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 29-Ա

27.02.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 29-Ա

ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման  մասին” ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 24-րդ ենթակետով, ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ. ”Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխության, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և /կամ/ տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին,, թիվ 2387-Ն որոշման պահանջներով, որոշում եմ

1.  Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Արծվաքար թաղամասի Գետեոն Միքայելյան փողոց թիվ 7 հասցեից հյուսիս ընկած 0.05957հա մակերեսով համայնքային
 սեփականություն հանդիսացող հողատարածքը և նրա վրա գտնվող 169.65ք.մ. մակերեսով /128.21ք.մ. ներքին մակերեսով/ նախկին բաղնիքի շենքը առանձնացնել, տրամադրել Գավառ համայնք Արծվաքար թաղամաս Գետեոն Միքայելյան փողոց թիվ 5 հասցեն և տրամադրել նոր նմուշի սեփականության վկայական: 
2. Սույն որոշումը հիմք է պետական գրանցում ստանալու համար: 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ