ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1- ԳԱՎԱՌԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22.09.2015

Քաղվածք
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1  
      12.01.2015թ.                                                                                    Ք. Գավառ
ԳԱՎԱՌԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
      Ղեկավարվելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ. N143-Ն հրամանի 177-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի 2015-2017թթ. ռազմավարական ծրագիրը
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1. ,,Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ’’ ՀՈԱԿ-ում 2014թ. ֆինանսական կառավարման համակարգի և մանկապարտեզի տնօրենի կողմից ներդրված հսկողական համակարգի մանրակրկիտ գնահատման` դրանց արդյունավետությունը և օգտավետությունը ուսումնասիրելու  և դիտարկելու նպատակով սույն թվականի հունվարի 19-ից` 12 օրով Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում անցկացնել ներքին աուդիտ: 
1.    Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

Քաղաքապետ՝             Գ. Մարտիրոսյան
Իսկականի հետ ճիշտ է:
Աշխատակազմի քարտուղար՝      Կ. Մանուկյան