ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2- ՆԱՐԻՆԵ ՆԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22.09.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2
                   12.01.2014թ.                                                                                            ք. Գավառ
ՆԱՐԻՆԵ ՆԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 171 հոդվածի 3-րդ, 200-րդ հոդվածի 2-րդ կետերի, 174-րդ հոդվածի դրույթներով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ  
1.    Ս/թ հունվարի 12-ից 31-ը ներառյալ ,,Գավառի քաղաքային գրադարան’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Նարինե Նանագուլյանին տրամադրել ուսումնական արձակուրդ /հիմք համալսարանի թիվ 032 տեղեկանքը/:  
2.    Տնօրենի պարտականությունները ուսումնական արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել Նունե Գևորգյանին:
3.    Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:    

Քաղաքապետ`                                 Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է
 Աշխատակազմի քարտուղար`                 Կ. Մանուկյան