ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3- ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22.09.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ  
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3
                   23.01.2014թ.                                                                                            ք. Գավառ
ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
     Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի 17 կետով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ 
1.    Գավառ համայնքում անասնագլխաքանակի հաշվառման նպատակով ձևավորել հանձնաժողով հետևյալ կազմով.
        Հանձնաժողովի նախագահ`                   Մկրտիչ Մանուկյան – աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ                                                                                                                                                
                                 Անդամներ`                                           Ստեփան Ղազարյան – օպերատոր                                                                               
                                                                                                  Հարություն Միրզոյան- քաղաքապետարանի                                                                              
                                                                                                   աշխատակազմի առաջատար մասնագետ
                                                                                                   Դավիթ Հովեյան - անասնաբույժ
                                                                                                   Սիմոն Ղռեջյան- անասնաբույժ
                                                                                                  Ռազմիկ Հովեյան- անասնաբույժ
                                                                                                  Սամվել Կիրակոսյան - անասնաբույժ
2.    Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

          Քաղաքապետ`                                 Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
Իսկականի հետ ճիշտ է
 Աշխատակազմի քարտուղար`                          Կ. Մանուկյան