ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4- ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ՉՎՃԱՐՎՈՂ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22.09.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4
                    27.01.2015թ.                                                                                         Ք. Գավառ
ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ՉՎՃԱՐՎՈՂ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
         Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 176-րդ հոդվածով  
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.Ս/թ  հունվարի 29-ից հունվարի 30-ը ներառյալ Գավառի քաղաքապետ Գ. Մարտիրոսյանին տրամադրել չվճարվող արձակուրդ:
2.Գ. Մարտիրոսյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը ս/թ փետրվարի 2-ն է:
3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:  

            Քաղաքապետ                             Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                      Կ. Մանուկյան