Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 04 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 141-Ա

24.10.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
04 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 141-Ա

ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետով և <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35 հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետով, որոշում եմ

1. 2018թ. սեպտեմբերի 05-ից Վաչագան Չքոլյանին ընդունել աշխատանքի քաղաքապետարանում, որպես քաղաքապետի խորհրդական: 
2. Վ. Չքոլյանի աշխատավարձի չափը` համաձայն համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված դրույքաչափի:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ