Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 9-Ա

30.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 9-Ա

Գ.ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հունվարի  18-ին Գավառի քաղաքապետի տեղակալ Գ. Բոշյանին  գործուղել ք. Երևան` ,,Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական Կենտրոն>> ԲԲԸ:
2.Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին՝  օրենքով սահմանված կարգով կատարել գործուղման ծախսերի վճարումը:
3.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ