Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 10-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 10-Ա

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

  Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 1. մասի  24) կետով, կարգադրում եմ

1. ԿԱզմակերպել և ս/թ հունվարի 25-ին անկացնել Գավառ համայնքի 2018 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության հանրային լսում: 
2. Հանձնարարել աշխատակամի քարտուղարին՝ հանրային լսման վերաբերյալ իրազեկելու ազգաբնակչությանը և շահագրգիռ կազմակերպություններին:
3.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ