Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 11-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N  11-Ա

ՍՈՖՅԱ ԲՈՒՌՆՈՒՉՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ
 ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

             Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի163-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

      1.  ,,Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզ’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Սոֆյա Բուռնուչյանին հունվարի 21-ից տրամադրել 2018թ. արձակուրդից 15  աշխատանքային օրը /հիմք անձնական դիմումը/:
2.   Ս. Բուռնուչյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հունվարի 29-ն է: 
3.      Տնօրենի պարտականությունները արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել Բավական Հակոբյանին: 
4.    Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ