Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 12-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 12-Ա

<<ԳԱՎԱՌԻ ԹԻՎ 5 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ>> ՀՈԱԿ-Ի
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի պահանջներով, նկատի ունենալով, որ <<Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտվել են և ստեղծվել են պայմաններ մանկապարտեզի բնականոն գործունեության համար, կարգադրում եմ  

1. Ս/թ հունվարի 23-ից վերսկսել <<Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը 2 խմբով, որից մեկը՝  նախաներառական:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ