Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 13-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2019թվականի N 13-Ա

ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 1. մասի 24) կետով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ հունվարի 18-ից Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական աշխատողի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահել աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Վարսենիկ Խաչատրյանին:  
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ