Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 11 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 19-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
11 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 19-Ա

,,ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ՛՛ ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 38 հոդվածով և ,,Հայկական Կարիտաս'' Բարեսիրական հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Գ. Տարասյանի գրությունը, կարգադրում եմ

     Գավառ համայնքի 2019թ. բյուջեով նախատեսված 01 բաժնի 06 խմբի 01 դասի /նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին/ գործառնական դասակարգման 4819 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից ,,Հայկական Կարիտաս'' բարեսիրական հասարակական կազմակերպությանը տրամադրել  300 000 /երեք հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ՝ ,,Տաք ձմեռ տարեցների համար'' ծրագրում ընդգրկված 60 կարիքավոր ծեր շահառուներից յուրաքանչյուրին 5000-ական ՀՀ դրամ: 
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ