Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 20-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 20-Ա

,,ԳԱՎԱՌԻ ԹԻՎ 5 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ՛՛ ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ԽՈՒՄԲ ՎԵՐԱԲԱՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 24) կետի պահանջներով, նկատի ունենալով, որ մանկապարտեզում երեխաների թիվը ավելացել է,  կարգադրում եմ  

1. Ս/թ փետրվարի 13-ից  ,,Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ՛՛ ՀՈԱԿ-ում բացել 3-րդ խումբը:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ