ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 8 - ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22.09.2015

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 8 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
            
          03.02.2015թ.                                                                                                      Ք. Գավառ 
     Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին’’ 10-ը փետրվարի 2011թ թվականի  N 168-Ն որոշման պահանջով
                                                                                ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ 
         Գավառի քաղաքապետարանի 2015թ. գնումների գործի կազմակերպման ապահովման նպատակով ստեղծել պատասխանատու ստորաբաժանում հետևյալ կազմով
 Ստորաբաժանման ղեկավար`       Տիգրան Բրսիկյան –քաղաքապետարանի  
                         աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Անդամներ`                                        Արսեն Ալեքսանյան – քաղաքապետարանի  
                                                                 աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ
                                                                Ալվարդ Մանուկյան – քաղաքապետարան մամլո  
                                                                          քարտուղար
          
              Քաղաքապետ                             Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                         Կ. Մանուկյան