Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 26 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 24-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
26 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 24-Ա

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ 2335-Ն որոշումը, կարգադրում եմ

1, Ս/թ փետրվարի 26-ին քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Կարինե Մանուկյանին գործուղել  ք. Երևան Հայաստանի համայնքների Միություն՝ մասնակցելու համայնքային ծառայողների համաժողովի աշխատանքային խմբի անդամների 1-ին հանդիպմանը: 
2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ սահմանված կարգով կատարել գործուղման ծախսերի հաշվարկը:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:
 Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ