Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 27 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 25-Ա

27.02.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
27 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 25-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը, կարգադրում եմ

1. Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 10 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն

 Թադևոսյան Հակոբ           20 000 ՀՀ դրամ
 Սայադյան Թագուհի             20 000 ՀՀ դրամ
 Հովհաննիսյան Ռոբերտ       20 000 ՀՀ դրամ
 Ղազարյան Արշավիր            20 000 ՀՀ դրամ
Ավագյան Արտակ                   20 000 ՀՀ դրամ
Մխիթարյան Մանուկ            20 000 ՀՀ դրամ
Ժամհարյան Մանուկ             20 000 ՀՀ դրամ
Ժամհարյան Թաթուլ              20 000 ՀՀ դրամ
Ղազարյան Անդրանիկ          20 000 ՀՀ դրամ
Երեմյան Ջանիկ                      20 000 ՀՀ դրամ
Ընդամենը 200 000 /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:  
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

   Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ