28 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 26-Ա

02.05.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
28 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թվականի N 26-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը, կարգադրում եմ

1. Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 20 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն

 Կատվալյան Սուսաննա             20 000 ՀՀ դրամ
 Իսրայելյան Ալիտա                    20 000 ՀՀ դրամ
 Սաֆարյան Լենա                        20 000 ՀՀ դրամ
 Աբրահամյան Ժանետա            20 000 ՀՀ դրամ
Հովհաննիսյան Մկրտիչ             20 000 ՀՀ դրամ
Զարդարյան Դարիկո                 20 000 ՀՀ դրամ
Մկրտչյան Անուշ                        20 000 ՀՀ դրամ
Չանդոյան Գայանե                    20 000 ՀՀ դրամ
Մխեյան Գոհար                          20 000 ՀՀ դրամ
Մարեմկոյան Նազիկ                 20 000 ՀՀ դրամ
Ադամյան Սիրանուշ                 20 000 ՀՀ դրամ
Միրիբյան Հովհաննես              20 000 ՀՀ դրամ
Սարդարյան Ռեփսիկ               20 000 ՀՀ դրամ
Մովսիսյան Օֆիկ                      20 000 ՀՀ դրամ
Ճնգռյան Անուշիկ                      20 000 ՀՀ դրամ
Գևորգյան Լևոն                          20 000 ՀՀ դրամ
Սարդարյան Լուսիկ                  20 000 ՀՀ դրամ 
Սողոմոնյւան Տաթևիկ               20 000 ՀՀ դրամ
Սայադյան Ռազմիկ                   20 000 ՀՀ դրամ
Մխիթարյան Աշոտ                    20 000 ՀՀ դրամ  
Ընդամենը  400 000 /չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:  
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

 

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ