04 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 27-Ա

02.05.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
04 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 27-Ա

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը, կարգադրում եմ

1.Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 09 բաժնի 4 խմբի 1 դասի /բարձրագույն մասնագիտական կրթություն/ գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Գավառ քաղաքի հետևյալ բնակիչներին տրամադրել դրամական օգնություն.
Ղազեյան Աննա                     200 000 ՀՀ դրամ
Հովեյան Գարիկ                    190 000 ՀՀ դրամ
Միքայելյան Թամարա         180 000 ՀՀ դրամ
Մկրտչյան Աննա                   170 000 ՀՀ դրամ
Ընդամենը  740 000 /յոթ հարյուր քառասուն հազար/ ՀՀ դրամ:
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ