04 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 28-Ա

02.05.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
04 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 28-Ա

ԹԵՐԵԶԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.<<Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Թերեզա Հակոբյանին մարտի 04-ից տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդի մի մասը՝  10 աշխատանքային օրը՝ /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Թ. Հակոբյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մարտի 19-ն է:
3. Թ. Հակոբյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում պարտականությունները վերապահել մանկապարտեզի մեթոդիստ Մերի Մարտիրոսյանին:
4.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ