05 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 29-Ա

02.05.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
05 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 29-Ա

ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության <<Աշխատանքային օրենսգրքի>> 110-րդ հոդվածի 1-ին մասով, կարգադրում եմ 

1. Լուծել Գավառի քաղաքապետի օգնական Վաչագան Չքոլյանի աշխատանքային պայմանագիրը:
2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ կատարել Վ. Չքոլյանի վերջնահաշվարկը:
2. Կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ