11 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 34-Ա

02.05.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
11 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 34-Ա

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ

ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

         Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Կարինե Մանուկյանին մարտի 12-ից տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը՝ 10 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Կ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մարտի 26-ն է:
3.Կ. Մանուկյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում աշխատակազմի քարտուղարի պարտականությունները վերապահել իրավատնտեսագիտական բաժնի պետ Ա. Գևորգյանին:
4.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ