11 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 35-Ա

02.05.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
11 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 35-Ա

ԱՂԲԱՐԿՂԵՐԻ, ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ՀՆՁԻՉԻ, ԿՈՏՐՎԱԾ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԲԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄՔԵՆԱՅԻ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Հիմք ընդունելով ,,Գավառ քաղաքային համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Յու. Մինասյանի զեկուցագրերը, կարգադրում եմ

  1.       Գավառ համայնքի հաշվեկշռում գտնվող և ,,Գավառ քաղաքային համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում’’ ՀՈԱԿ-ի օգտագործմանը տրամադրված աղբարկղերի, քաղաքում տեղակայված թվով 8 հատ լուսատուների, ,,Գավառի քաղաքային համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում’’ ՀՈԱԿ-ի կողմից ձեռք բերված սիզամարգի հնձիչի և աղբատար ավտոմեքենայի պիտանելության վիճակների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծել հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

Հանձնաժողովի նախագահ`Գրիգոր Բոշյան /քաղաքապետի տեղակալ/

  •  

բաժնի պետ/

Տիգրան Բրսիկյան /իրավատնտեսագիտական

բաժնի գլխավոր մասնագետ/

Սաթենիկ Խաչատրյան /իրավատնտեսագիտ.

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Արման Մարուխյան /Գավառ համայնքի ավագանու
                                                                                         անդամ/

Վահե Հակոբյան /Գավառ համայնքի ավագանու
                                                                                         անդամ/
                                               Գրիգոր Դաշտոյան /Գավառ համայնքի ավագանու
                                                                                             անդամ/

Ռուբեն Կոխպեցյան /քաղաքապետի օգնական/

Յուրիկ Մինասյան /Գավառ քաղաքային

համայնքի կոմունալ սպասարկում և

բարեկարգում’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն:

                                                                 

2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ