28 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 46-Ա

12.06.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
28 ՄԱՐՏԻ 2019թվականի N 46-Ա

,,ԳԱՎԱՌԻ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ՛՛ ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ. N143-Ն հրամանի 177-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի տարեկան ծրագիրը

1. <<Գավառի ուսուցողական կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ում կառավարման համակարգի և  ներդրված հսկողական համակարգի գնահատման` դրանց արդյունավետությունը և օգտավետությունը ուսումնասիրելու ու դիտարկելու նպատակով սույն թվականի ապրիլի 03-ից՝ 15 աշխատանքային օրով, Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից <<Գավառի ուսուցողական կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ում անցկացնել համապատասխանության աուդիտ:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ