02 ԱՊՐԻԼԻ 2019թվականի N 47-Ա

12.06.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը, կարգադրում եմ

1. Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 12 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն

 Գզրարյան Արփիկ                       20 000 ՀՀ դրամ
 Սաֆարյան Մելինե                     20 000 ՀՀ դրամ
 Հակոբյան Մարիետա                20 000 ՀՀ դրամ
 Հերգնյան Թամարա                   20 000 ՀՀ դրամ
Հերգնյան Մնացական                20 000 ՀՀ դրամ
Մովսեսյան Վեներա                   20 000 ՀՀ դրամ
Հայրապետյան Խաչանուշ        20 000 ՀՀ դրամ
Սաֆոյան Քրիստինե                 20 000 ՀՀ դրամ
Հակոբյան Համեստ                     20 000 ՀՀ դրամ
Հովհաննիսյան Ենգիբար          20 000 ՀՀ դրամ
Եղոյան Օվսաննա                       20 000 ՀՀ դրամ
Եղոյան Համեստ                       20 000 ՀՀ դրամ
  
Ընդամենը 240 000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/ ՀՀ դրամ:   
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ