karucvacq.png

. Քաղաքապետի տեղակալ - Բոշյան Գրիգոր Ռազմիկի  /g.boshyan@mail.ru/

. Քաղաքապետի օգնական  - Ռուբեն Կոխպեցյան

. Քաղաքապետի խորհրդական - Մինասյան Գարիկ Փայլակի

. Մամլո քարտուղար - Մանուկյան Ալվարդ Ջիվանի /alla_manukyan@bk.ru/

. Աշխատակազմի քարտուղար - Մանուկյան Կարինե Արտիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Իրավատնտեսական բաժնի պետ - Գևորգյան Արա Վոլոդյայի - 0264 2-40-79

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Իրավատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ -

  Բրսիկյան Տիգրան Վարդանի /tigranbrsikyan@rambler.ru/ 0264 2-23-38

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմիԻրավատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ -

   Խաչատրյան Սաթենիկ Վանիկի /satenik99@rambler.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Իրավատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ -

  Խաչատրյան Ժորա Խաչիկի /jorakhachatryan@mail.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԳԱԳ բաժնի պետ - Բախտիկյան Լուսինե Վանիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԳԱԳ բաժնի առաջին կարգի մասնագետ -

  Մալաքյան Սուսաննա Վաչիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԳԱԳ բաժնի առաջին կարգի մասնագետ -

  Նահապետյան Ալվարդ Օնիկի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ներքին աուդիտի բաժնի պետ - Բոշյան Սոս Գարասիմի /boshyan.sos@mail.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ  -

  Մարտիրոսյան Արման Սերգոյի /adolfarmail.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ` գյուղատնտեսի գծով -

  Մանուկյան Մկրտիչ Պապինի

 .Քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ` քաղաքաշինության գծով -

  Ալեքսանյան Արսեն Մանվելի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ` գյուղատնտեսի գծով -

  Միրզոյան Հարություն Վոլոդյայի

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ` գանձումների գծով -

  Չքոլյան Վաչագան Վահանի vach0208@mail.ru/

. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ` գանձումների գծով -

  Բոշյան Արտավազդ Գարասիմի

. Գործավար - Խաչատրյան Վարսենիկ Անդրանիկի

. Օպերատոր  - Բուդումյան Անահիտ Արմիկի /budumyan.anahit@mail.ru/

. Օպերատոր - Զախարյան Տիգրան Աշոտի /ztigran76@rambler.ru/

ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

 

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉՔՓ

1

Համայնքի ղեկավար

1

265200

2

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ

1

212100

3

Համայնքի ղեկավարի խորհրդական

1

100000

4

Համայնքի ղեկավարի օգնական

1

100000

5

Մամլո քարտուղար

1

72752

6

Աշխատակազմի քարտուղար

1

188000

ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

7

Բաժնի պետ

1

130000

8

Գլխավոր մասնագետ

1

98000

9

Գլխավոր մասնագետ

1

98000

10

Գլխավոր մասնագետ

1

98000

11

Գլխավոր մասնագետ

1

98000

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ  ԲԱԺԻՆ

12

Բաժնի պետ

1

130000

13

Առաջատար մասնագետ

1

87000

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

14

Գլխավոր մասնագետ

1

98000

15

Գլխավոր մասնագետ

1

98000

16

Գլխավոր մասնագետ

1

98000

17

Առաջատար մասնագետ

1

87000

18

Առաջատար մասնագետ

1

87000

19

Առաջատար մասնագետ

1

87000

ՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

20

Համակարգչային օպերատոր

2

80000

21

Օպերատոր

2

72752

22

Գործավար

1

75000

23

Տնտեսվար

1

72752

24

Վարորդ

2

75000

25

Հավաքարար

2

72752

26

Ցրիչ

1

72752

27

Պահակ

5

72752

 

Ընդամենը

35

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳԱՎԱՌԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ

 

Բաժնի պետ

1

284000

 

Առաջին կարգի մասնագետ

2

136000

  1. Գավառի  քաղաքապետարանի աշխատակազամի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 2.3-14/ պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանված է հավելավճար` ամսեկան 32000 ՀՀ դրամի չափով:
  2. 1974 թ. հետո ծնված` նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատողների դրույքաչափը` 77904 ՀՀ դրամ է:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10012352@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Ի լրումն՝ http://130.193.121.177/Pages/Home/Default.aspx