Գնումներ / Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություններ

Գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի մասին տեղեկատվություն

Գավառի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառի քաղաքապետարանի ենթակա կազմակերպությունների համար գրասենյակային նյութերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի ապրիլի 5-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`