Գնումներ / Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություններ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անց. աշխ-ների կատ. մասին տեղեկատվություն

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների կատարման  մասին տեղեկատվությունը  տես կից փաստաթղթում