Գավառ համայնքի ավագանու նիստ 25.04.2017թ.

25.04.2017